informace pro pacienty

 

Informace pro rodiče a řád oddělení

Charta práv dítěte

dětská psychologická ambulance

 

Návštěvy

Bez časového omezení přístup možný na všechna oddělení (větší děti, kojenci, JIP), výjimku tvoří pouze případy s vysokým rizikem přenosu nákazy. Na oddělení JIP z prostorových důvodů prosíme početnější návštěvy, aby se u pacientů prostřídaly - návštěva více než dvou osob najednou se stává z kapacitních důvodů neúnosná.

Co sebou do nemocnice?

  • Dítě
    Průkazku pojišťovny, očkovací průkaz, léky které trvale užívá, rehabilitační a léčebné pomůcky které doma používá, dětské pleny , přezůvky, ponožky, případně pyžamo či jiný domácí oděv, hračky, knížky, či jiné předměty, na které je dítě zvyklé.

  • Doprovod
    Průkazku pojišťovny, občanský průkaz, domácí oděv a obuv, hygienické potřeby, toaletní papír.

 

Konto dětského oddělení 

- pokud chcete přispět nějakým finančním obnosem na vybavení našeho oddělení nezbytnými přístroji, rádi takový dar přijmeme.

Za každý finanční sponzorský dar obdržíte potvrzení k odpočtu základu z daně.

 Číslo konta je číslo účtu 436084130247/0100, variabilní symbol 503100. Děkujeme za jakoukoliv pomoc!

zpět