Dětské oddělení

  V dnešní době má dětské oddělení spolu s novorozeneckým oddělením 51 lůžek,  z toho 4 lůžka jednotky intenzivní péče. Každoročně je zde přijato asi 2000 dětských pacientů od 0 do 18 roků, s nimi asi 1000 rodičů, v ambulancích ošetříme kolem 3-4 tisíc dětí ročně a na porodnici se narodí okolo 1100 novorozenců. Oddělení se vyznačuje mimořádně krátkou ošetřovací dobou, která činí v průměru asi 3,5 dne . Samozřejmostí je dnes i pobyt maminek spolu s nejmenšími pacienty.
Oddělení zajišťuje v součinnosti s odbornými ambulancemi a laboratorním zázemím diagnostiku v plné šíři oboru, v oblasti léčebné zajišťuje léčbu akutních i subakutních onemocnění a u vybraných skupin i chronických diagnóz. Zaměřuje se na komplexní vyšetření neurologické, nefrologické, endokrinologické, vyšetření respiračního traktu, gastroenterologické, včetně střevní biopsie, a o léčbu zaměřenou především na problematiku respiračních, gastroenterologických , nefrologických a neurologických diagnóz. Zvládá problematiku urgentních stavů, včetně novorozeneckého období.
Oddělení poskytují trvalou odbornou konsiliární službu pro ostatní oddělení nemocnice. Při dětském oddělení pracuje 6 odborných ambulancí -gastroenterologická, endokrinologická, nefrologická, diabetologická,  pneumologická,psychologická. Přínosem je začlenění klinického psychologa do práce oddělení. V pracovní dny je velmi dobrá spolupráce s ambulancemi dětského neurologa, alergologa a imunologa, pedopsychiatra. Při dětském oddělení je škola i mateřská škola.

Dětské oddělení pořádá již tradiční odborné semináře pro dětské lékaře z celého okresu i přilehlých oblastí, které se těší značné oblibě.

zpět