personální obsazení  dětského oddělení
primář oddělení    MUDr. Luděk Ryba
   465710314
zástupce primáře

  465710147

MUDr. Mária Knobová
lékaři

  465710312

 MUDr. Barbora Rybová
MUDr. Ilona Pospíšilová
MUDr. Gabriela Čornejová
MUDr. Magdaléna Lokšová
 
  465710146 MUDr. Klára Mertlíková
  MUDr. Jana Petríková
 MUDr. Mikhailo Marchenko
  465710147
MUDr. Martin Procházka
stanice

jednotka intenzivní péče

  465710307

vedoucí sestra   Lenka Doležalová
sestry

Jana Hýblová

Milena Klaclová

Dagmar Kliková

Radka Němečková

Alena Ravková

Klára Svobodová

Renata Sýkorová

Ludmila Vajsová

Dagmar  Wagenknechtová

stanice

oddělení kojenců

a batolat

   465710313

vedoucí sestra    Hana Lžičařová
sestry

Ivana Hloušková

Dana Honzová

Barbora Henzlová, Dis.

Alena Šejnohová

Alena Jurková, Dis.

Veronika Mačátková, Dis.

sanitářky

Jana Ehlová

Monika Hladká

Michaela Prekopová

Alena Šrejberová

stanice

oddělení větších dětí

  465710315

vedoucí sestra   Hana Nádvorníková
sestry

Blanka Bartošová

Lenka Jančáková

Bc. Lucie Knápková

Michaela Krmelová

Alena Teunerová

Kamila Králová

Lucie Benešová, Dis.

ošetřovatelky

Nikola Bělohlávková

Iva Kulichová

Zuzana Borková

sanitářka Eva Faitová
stanice

novorozenecké oddělení

   465710340

vedoucí sestra    Iveta Frajdlová
sestry

Mgr. Ivana Váňová

Kateřina Čechová

Ilona Jeníčková

Vladimíra Johanidesová Dis.

Olga Koláčková

Iva Nováková

Jitka Suchá

Hana Krčmářová

Hana Hoffmanová, Dis.

 ambulance dětského oddělení

   465710265

sestra Marie Krejsová
speciální základní a mateřská škola  Ústí nad Orlicí

   465710457

 

vedoucí učitelka Mgr. Světlana Myšáková
učitelky

Mgr. Petra Apačová

Milena Zaňková, Dis.

                      zpět